Ηλεκτρονική βοήθεια (στα αγγλικά)

Συνήθεις ερωτήσεις

Για να δείτε την κατάσταση εγγραφής της εφαρμογής, επιλέξτε Σχετικά με το λογισμικό... στοιχείο στο κύριο μενού περιβάλλοντος.

Πρέπει να εισαγάγετε το κλειδί εγγραφής σε κάθε υπολογιστή στον οποίο χρησιμοποιείται το λογισμικό. Η δοκιμαστική έκδοση καταγράφεται όταν εισάγετε το κλειδί εγγραφής, επομένως δεν χρειάζεται να κάνετε ξανά λήψη και εγκατάσταση του προγράμματος.

Η καταχωρημένη έκδοση δεν εμφανίζει υπενθύμιση αγοράς κατά την εκκίνηση του προγράμματος. Επομένως, εάν κάνετε τα πάντα σωστά, δεν θα πρέπει να δείτε αυτήν την υπενθύμιση και τα στοιχεία εγγραφής σας θα εμφανιστούν στο παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες.

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα σε πολλές μηχανές ταυτόχρονα, θα πρέπει να αγοράσετε τον κατάλληλο αριθμό αδειών χρήσης.

Κατά την αγορά της Άδειας πολλαπλών χρηστών, θα λάβετε ένα κλειδί εγγραφής για όλους τους χρήστες. Με μεγάλο αριθμό χρηστών, μπορείτε να αυτοματοποιήσετε τη διαδικασία εγγραφής. Για να μάθετε πώς να το κάνετε αυτό, επικοινωνήστε μαζί μας μετά την αγορά.

Δείτε επίσης: Κωδικός εγγραφής

Όταν αγοράζετε το λογισμικό Hot Virtual Keyboard, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την έκδοση που αγοράσατε για όσο διάστημα επιθυμείτε, χωρίς ετήσιες χρεώσεις ή συνδρομές. Είστε κατάλληλοι για όλες τις μικρές ενημερώσεις σε αυτήν την έκδοση χωρίς κόστος.

Θα λάβετε δωρεάν τις μεγαλύτερες ενημερώσεις για μια περίοδο τριάντα ημερών από την ημερομηνία αγοράς. Όλες οι ενημερώσεις μικρής έκδοσης είναι δωρεάν. Για παράδειγμα, αν έχετε αγοράσει μια άδεια για την έκδοση 9, θα λειτουργήσει με τις εκδόσεις 9.1 και 9.2, αλλά δεν θα λειτουργήσει με 10.0. Μπορείτε να αγοράσετε την αναβάθμιση στην επόμενη βασική έκδοση σε μειωμένη τιμή.

Δείτε επίσης: Άδεια Χρήσης

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

  1. Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις προγράμματος από τον παλιό σας υπολογιστή.
  2. Καταργήστε την εγκατάσταση του λογισμικού στον παλιό σας υπολογιστή.
  3. Εγκαταστήστε το λογισμικό στον νέο υπολογιστή σας.
  4. Εισαγάγετε το κλειδί εγγραφής σε νέο υπολογιστή και επαναφέρετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος.

Δείτε επίσης: Κωδικός εγγραφής

Επιλέξτε το στοιχείο Προτιμήσεις γλώσσας στο κύριο μενού περιβάλλοντος και προσθέστε νέα γλώσσα εισαγωγής.

Δείτε επίσης:

  • Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή στο φάκελο Program Files. Είναι μια απαίτηση που σχετίζεται με την ασφάλεια για τα νέα λειτουργικά συστήματα.
  • Ίσως ορισμένα από τα στοιχεία της εφαρμογής να μην έχουν εγκατασταθεί. Δοκιμάστε να εγκαταστήσετε ξανά την εφαρμογή.

Οδηγίες (στα αγγλικά)