Αποστολές και επιστροφές Προσωπικά

For instant payment methods like Credit Card or PayPal, the delivery information will be sent via email, usually within a few minutes after completion of an order. For payment methods such as Bank Transfer, check, or PayPal eCheck, the delivery will be made after the payment is confirmed (usually 2 to 3 business days).

If you have not received the licensing information email within 20 minutes after the purchase, please check your email’s Junk (Spam) section: your spam filters might block the emails with the product key(s).

Sometimes the order may not pass the automatic fraud check system. In that case, the delivery can be delayed up to 12 hours (depending on your time zone) to process the order manually. If you haven’t received the product key during this period, please contact our Support Team.

Πώς να ενεργοποιήσετε το λογισμικό

Πρέπει να εισαγάγετε τον αριθμό-κλειδί προϊόντος σε κάθε υπολογιστή όπου χρησιμοποιείται το λογισμικό. Η δοκιμαστική έκδοση ενεργοποιείται όταν εισαγάγετε τον αριθμό-κλειδί προϊόντος, επομένως δεν χρειάζεται να κάνετε λήψη και εγκατάσταση του προγράμματος ξανά.

Η ενεργοποιημένη έκδοση δεν εμφανίζει υπενθύμιση αγοράς κατά την εκκίνηση του προγράμματος. Επομένως, αν κάνετε τα πάντα σωστά, δεν θα πρέπει να δείτε αυτήν την υπενθύμιση και οι πληροφορίες άδειας χρήσης σας εμφανίζονται στο παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες

Πολιτική επιστροφής

We value all our customers and try to make their experience as enjoyable as possible by providing exactly what they need. That is why all our programs are available as trial versions with full functionality. Please try out the program, and review your results so that you can make an informed purchase decision.

If you experience technical or other problems that cannot be solved, you can get a complete refund of your purchase price within 30 days after the purchase.

To place a refund, return, or exchange request for the order, contact us via email at , and provide us with the order number and the reason for your request. We will review your request and generally notify you via email of the results within two business days.

Any physical media (e.g., CD or DVD) shipped to you after the purchase is not eligible for a refund.