Onlinehjälp (på engelska)

Vanliga frågor och svar

Om du vill se programmets registreringsstatus väljer du Om programvara... objekt i huvudmenyn.

Du måste ange din registreringsnyckel på varje dator där programvaran används. Försöksversionen registreras när du anger registreringsnyckeln, så du behöver inte ladda ner och installera programmet igen.

Den registrerade versionen visar inte inköpspåminnelse vid programstarten. Så om du gör allt rätt borde du inte se den påminnelsen, och din registreringsinformation visas i dialogrutan Om.

Om du vill använda programmet på flera maskiner samtidigt måste du köpa rätt antal licenser.

När du köper flera användarlicenser får du en registreringsnyckel för alla användare. Med ett stort antal användare kan du automatisera registreringsprocessen. För att ta reda på hur du gör det, vänligen kontakta oss efter inköpet.

Se även: Registernyckel

När du köper Hot Virtual Keyboard-programvaran kan du använda den version du köpte så länge du önskar, utan några årsavgifter eller prenumerationer. Du är berättigad till alla mindre uppdateringar i denna version utan kostnad.

Du får gratis större uppdateringar under en period av trettio dagar från inköpsdatumet. Alla mindre uppdateringar är gratis. Om du till exempel köpte en licens för version 9 kommer den att fungera med versioner 9.1 och 9.2, men fungerar inte med 10,0. Du kan köpa uppgradering till nästa stora version till ett reducerat pris.

Se även: Licensavtal

Följ dessa steg:

  1. Spara programinställningarna från din gamla dator.
  2. Avinstallera programvaran på din gamla dator.
  3. Installera programvaran på din nya dator.
  4. Ange din registreringsnyckel på ny dator och återställ programinställningarna.

Se även: Registernyckel

Välj Språkinställningar i huvudmenyn och lägg till nytt inmatningsspråk.

Se även:

  • Se till att installera programmet i Program Files-mappen. Det är ett säkerhetsrelaterat krav på nya operativsystem.
  • Kanske har några av programmets komponenter inte installerats. Försök igen installera programmet.