Touch Screen Keyboard

Touch Screen Keyboard är inte ett fristående program. Detta är Hot Virtual Keyboard med några nya inställningar och två nya tangentbordstyper: alfabetisk och alfanumerisk.

Dessa ändringar gjordes för att ytterligare betona komforten med att använda Hot Virtual Keyboard på pekskärmsenheter.

Touch Screen Keyboard

Hämta nu Köp

Kompatibelt med Windows 11, 10, 8, 7, Vista, XP

Den alfabetiska layouten stöder alla språk som är installerade i ditt system (när du ändrar inmatningsspråket ändras också layouten på skärmtangentbordet).

Den alfanumeriska layouten gör att du kan skriva siffror och 35 andra tecken: aritmetiska tecken, parenteser, valutasymboler, etc.

Alpha-numeric Touch Screen Keyboard

Tangentbord för pekskärm har flera avancerade funktioner som påskyndar och underlättar skrivning på en pekskärm.

Till exempel kan programmet automatiskt använda den första bokstaven i varje mening. Om du trycker på en knapp på en pekskärm kommer du att se ett litet verktygstipsfönster med motsvarande tecken i området som inte är täckt med fingret.

Du kan också använda någon av de 60 tangentbordslayouterna som ingår i installationspaketet för din pekskärm.

Touch Screen Keyboard with Symbols

Bli med över 250000 nöjda användare runt om i världen