Multi-Touch Virtual Keyboard för Windows 10 och Windows 7

Den senaste versionen av Hot Virtual Keyboard stöder fullt ut den nya multitouchtekniken som finns tillgänglig med Windows 7 och Windows 10. Ägare av beröringskänsliga datorer kan skriva snabbare, enklare och med större komfort tack vare Hot Virtual Keyboard som stöder upp till 255 beröringspunkter . När användaren berör den beröringskänsliga inmatningsenheten, förvandlar Hot Virtual Keyboard skärmen till ett tangentbord som är fullständigt men ändå helt platt.

Hot Virtual Keyboard strävar efter att ersätta det ursprungliga Windows-tangentbordet på skärmen genom att erbjuda användare mycket förbättrad skrivupplevelse. Användningen av Hot Virtual Keyboard påskyndar skrivandet och gör det lättare att använda pekskärmsenheter. Hot Virtual Keyboard rymmer personliga skrivinställningar för nästan vem som helst med oändliga anpassningsmöjligheter och många konfigurationsinställningar.

Stödet för den multitouch-teknik som introducerats med Windows 7 förvandlar beröringskänsliga enheter till fullt utrustade tangentbord med mycket ergonomisk drift.

Hämta nu

Multi-Touch Virtual Keyboard för Windows 10 och Windows 7